Sersumin – Protecció de dades – Clàusula per al correu electrònic

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Entitat: SERSUMIN SL – NIF: B60673415
  Direcció postal: Ctra. de Roda, 63 baixos A – 08500 Vic – Barcelona
  Telèfon: 938863376
  Correu electrònic: rgpd@pulit.com
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A SERSUMIN SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis
  que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.
 3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o
  productes.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes
  en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIÓ.
 6. Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERSUMIN SL estem tractant dades personals que els
  concerneixin, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
  dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
  necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
  aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits
  legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposarse
  al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERSUMIN SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius
  legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a rgpd@pulit.com o
  una carta a Ctra. de Roda, 63 baixos A – 08500 Vic – Barcelona.
  Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable,
  l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
  Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol
  moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan
  no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en
  matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.