Grup Pulit – Protecció de dades – Clàusula tractament de les dades del personal

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Entitat: PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO – NIF: A08968109
  Direcció postal: Ctra. de Roda, 61 baixos A – 08500 Vic – Barcelona
  Telèfon: 938863376
  Correu electrònic: rgpd@pulit.com
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de
  gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; coordinació d’activitats empresarials; elaboració de
  nòmines, assegurances socials i cotitzacions.
 3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Mentre es mantingi la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Manteniment de la relació laboral.
  • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines,
  assegurances socials i cotitzacions.
  • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa
  tals como web i/o xarxes socials.
  • Compliment d’una obligació legal: Compliment de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals.
  • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines.
  • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats.
  • Clients amb serveis aplicats a la coordinació d’activitats empresarials, amb la finalitat de complir amb la Llei de Prevenció
  de Riscos Laborals.
  • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de la comunicació
  d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.
  • SERSUMIN SL
 6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO estem tractant dades personals
  que els concerneixin, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
  inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
  finalitats per a què van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
  únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al
  tractament de les seves dades. En aquest cas, PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO deixarà de tractar les dades, llevat per
  motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a rgpd@pulit.com o una carta a Ctra.
  de Roda, 61 baixos A – 08500 Vic – Barcelona.
  Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat
  podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
  Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense
  que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi
  obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció
  de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 7. Com hem obtingut les seves dades?
  Les dades personals que tractem a PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO procedeixen del propi interessat.
  Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives
  • Direccions postals i electròniques
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques
  • Dades relacionades amb el lloc de treball.
  • Certificats de formació, de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals.
  Es tracten les següents categories de dades especials: salut.