Grup Pulit – Protecció de Dades – Clàusula per a contractes de serveis

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Entitat: PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO – NIF: A08968109
  Direcció postal: Ctra. de Roda, 61 baixos A – 08500 Vic – Barcelona
  Telèfon: 938863376
  Correu electrònic: rgpd@pulit.com
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de
  realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així como enviar comunicacions comercials sobre els
  nostres productes i serveis.
 3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les
  obligacions legals.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Prestació de serveis.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de
  complir amb les obligacions legals.
  • SERSUMIN SL
 6. Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO estem tractant dades personals
  que els concerneixin, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
  inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
  finalitats per a què van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
  únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al
  tractament de les seves dades. En aquest cas, PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO deixarà de tractar les dades, llevat per
  motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a rgpd@pulit.com o una carta a Ctra.
  de Roda, 61 baixos A – 08500 Vic – Barcelona.
  Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat
  podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
  Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense
  que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi
  obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció
  de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades?
  Les dades personals que tractem a PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO procedeixen del propi interessat.