Grup Pulit – Protecció de Dades – Clàusula de Curriculum Vitae (selecció de personal)

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Entitat: PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO – NIF: A08968109
  Direcció postal: Ctra. de Roda, 61 baixos A – 08500 Vic – Barcelona
  Telèfon: 938863376
  Correu electrònic: rgpd@pulit.com
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la
  finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
 3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Dos anys des de l’última interacció.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de
  personal.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • SERSUMIN SL.
 6. Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO estem tractant
  dades personals que els concerneixin, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
  dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
  necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
  aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposarse
  al tractament de les seves dades. En aquest cas, PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO deixarà de tractar les
  dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a rgpd@pulit.com o una
  carta a Ctra. de Roda, 61 baixos A – 08500 Vic – Barcelona.
  Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable,
  l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
  Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol
  moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan
  no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en
  matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades?
  Les dades personals que tractem a PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIO procedeixen del propi interessat.